Information om Fantasia Förskola

Trygghet

Alla berörda i verksamheten, både barn, vårdnadshavare och personal, ska känna en garanti för att få bästa möjliga bemötande samt att få sina behov tillgodosedda. Vi pedagoger arbetar aktivt för att alla ska känna sig välkomna, sedda och bekräftade. Det gör vi genom att vara lyhörda, flexibla och engagerade.

Glädje

Lärandet ska vara lustfyllt, stimulerande och utforskande. Inget lärande utan skratt och nyfikenhet! Det vi gör är lustfyllt för barnen och bygger på deras intresse. Genom lek och kreativitet, samt genom delaktighet och en känsla av mening hittar vi glädje. Detta sker ofta i mindre grupper tillsammans med närvarande, medforskande och kompetentapedagoger.

Utveckling

På Fantasia anser vi att trivsel och trygghet ligger till grund för en bra utveckling och ett bra lärande. Alla ska få det stöd de behöver med hänsyn till individuella förutsättningar för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Vår målsättning är att anpassa oss efter barnens mognad och intressen.

Aktiviteter

Vi anordnar aktiviteter utifrån åldersgrupper.Alla barn erbjuds utflykt till Fredriksdal och andra aktiviteter i vårt närområde.Våra femåringar åker dessutom till trafikskolan, bio, badhus (simskola) samt konsert/teater.

Traditioner

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kultur­ skapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa.Vi firar våra svenska traditioner som t.ex. jul, påsk och midsommar. Vi uppmärksammar även andra speciella dagar som kanelbullensdag.

Födelsedagar

Vi firar barnens födelsedagar med uppmärksamhet och en present. Vi serverar frukt, men om man vill så får man bjuda på isglass hemifrån.

Språkutveckling

Förskolan lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp­muntra, samt ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för skriftspråk. 

Drama, Natur & Skapande

Vi uppmuntrar varje barns förmåga att dra nytta av sin talang utifrån sin förmåga. Vår uppgift är att utmana och utveckla varje barns tilltro till sin egen förmåga och ge alla barn det stöd och stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Tillsammans med barnen, ska vi hitta deras unika förmåga till kreativitet, motivation, mod, öppenhet, självförtroende, självkänsla & och tillit.