Välkommen till Fantasia Förskola Fredriksdal!

Vårt jobb är vår framtid

Pedagogiska inriktningar

Vi utbildar barn för framtiden med en tro på barns förmågor, ett kompromisslöst fokus på barns bästa och lusten att lära. Barnens egna tankar, initiativ, intresse och delaktighet är vägvisare i vår verksamhet.

Drama

Med drama som inriktning har vi en skapande verksamhet som utvecklar barns fantasi och kreativitet. Drama innefattar rörelse, teater, dans, rytmik, sång, musik och bild.

Skapande

Vi uppmuntrar varje barns förmåga att dra nytta av sin talang utifrån sin förmåga. Vår uppgift är att utmana och utveckla varje barns tilltro till sin egen förmåga och ge alla barn det stöd och stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Tillsammans med barnen, ska vi hitta deras unika förmåga till kreativitet, motivation, mod, öppenhet, självförtroende, självkänsla och tillit.

Natur

Fantasia Förskola ligger nära Fredriksdals friluftsmuseum, Barnens skog och många andra stora grönområden. Vi utnyttjar våra närområden i verksamheten, där barnen får utforska och vistas i olika miljöer.

Därför Fantasia.

En trygg, lärorik och harmonisk miljö.

Fantasins och lekens betydelse för lärande.

Fokus på verksamhet med kvalitet.

Hos oss har man kul!

Mycket rena och fräscha lokaler.

Engagerade pedagoger.

Info om Fantasia Förskola